Đề án tuyển dụng

Đề án tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2012

4/9/2012 2:46:18 PM

Đề án tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHQB ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

Đề án tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2011 (đợt 2)

12/23/2011 3:08:06 PM

Đề án tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2011 (đợt 2) Đề án tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2011 (đợt 2)ban hành kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-ĐHQB ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình