Phổ biến GD pháp luật

Thông tư ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trong cơ sở giáo dục đại học (mới)

2/15/2017 11:14:45 AM

Ngày 13/01/2017, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường TCSP. CĐSP và cơ sở GDĐH. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2017 và thay thế QĐ số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007

Các trường hợp vi phạm chế độ một vợ, một chồng đã được quy định rõ rãng hơn tại Điều 182 BLHS 2015

2/15/2017 11:00:45 AM

Tại Điều 182 Bộ luật hình sự 2015 (BLHS 2015 Chưa có hiệu lực do đang lùi hiệu lực thi hành theo Nghị quyết số 144/2016/NQ13)đã quy định cụ thể các trường hợp vi phạm và hình phạt tương ứng đối với Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng, cụ thể:

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

1/13/2017 9:57:35 PM

Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015. Để thi hành Bộ luật này ngày 25/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 103/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự. Luật được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Việc ban hành BLTTDS 2015 nhằm Khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn triển khai thực hiện; đổi mới, cải cách thủ tục tố tụng dân sự...

BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

1/13/2017 9:33:03 PM

Bộ luật dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình