Lịch công tác – Tuần 51. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

29/7

8h00 Làm việc với Đại học Đà Nẵng Hiệu trưởng ĐH Đà Nẵng ĐHĐN
14h00 Khảo sát chuyên môn vị trí giảng viên Vật lý, Khoa KHTN Ban khảo sát Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban
Ba

30/7

8h30 Hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa Đảng CSVN và Đảng NDCM Lào Hiệu trưởng Hội trường Tỉnh ủy Quảng Bình Hội đồng Lý luận TW
14h00

31/7

8h00 Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp ĐH K57, CĐ K58 Theo Kế hoạch số 1276/KH-ĐHQB (26/7/2019) Giảng đường B3 Hiệu trưởng
14h00
Năm

1/8

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h30 Làm việc với Bộ GD-ĐT về triển khai đề án ngoại ngữ QG Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Bộ GD-ĐT
14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường lấy ý kiến đề nghị các cấp có thẩm quyền phân loại, đánh giá Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Cán bộ chủ chốt theo quy định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h30 Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 7/2019 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
16h00 Họp Hội đồng Thi đua năm 2019 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
Sáu

2/8

7h00 Tham gia thi đấu cầu lông giải khối công đoàn cơ sở trực thuộc Theo Quyết định Nhà thi đấu Cục Thuế Ban TC
14h00 Tổng kết khóa Tiếng Việt dự bị cho LHS  Lào năm học 2018-2019 Theo Kế hoạch số 1306/KH-ĐHQB (29/7/2019) Phòng Hội thảo, TT Học liệu Lãnh đạo Trường
Bảy

3/8

8h00
14h00
CN

4/8

8h00
14h00