Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Ngày 27/7/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Trường Đại học Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng – Chủ Tịch Hội đồng.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHQB nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 thành viên; có sự tham gia của các thành viên là các nhà quản lý, các nhà khoa học ngoài trường như: GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thành -Trường Đại học Wroclaw, Ba Lan; PGS.TS. Hoàng Dương Hùng – Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng; ThS. Hồ An Phong – Phó chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Bình; ThS. Phan Thanh Nghiệm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ThS. Hồ Giang Long – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các nhà quản lý, nhà khoa học của Trường ĐHQB.

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026

Phát biểu khai mạc Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng đã chia sẻ với thành viên trong Hội đồng về những thay đổi của Nhà trường trong thời gian qua. Những khó khăn trong công tác tuyển sinh, mở ngành đào tạo mới và duy trì mã ngành đào tạo,… các kết quả trong hoạt động KHCN cần tiếp tục đẩy mạnh, phát huy và cải tiến và mong muốn Hội đồng đưa ra những định hướng, giải pháp giúp Nhà trường ổn định và phát triển tốt các hoạt động đào tạo, KHCN trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, TS. Trương Thị Tư, Trưởng phòng Đào tạo – Thư ký Hội đồng đã báo cáo thực trạng hoạt động đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường trong 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo làm rõ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại và đề xuất các định hướng giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đặt ra đối với công tác đào tạo, ĐBCLGD của Nhà trường trong 6 tháng cuối năm 2022.

Nguyễn Đình Hùng – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Đối ngoại báo cáo hoạt động KHCN của Nhà trường trong 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo đã nêu lên những thành tích mà Nhà trường đã đạt được trong các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên và Tạp chí Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở đó, đặt ra những mục tiêu, định hướng hoạt động khoa học và công nghệ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Trong phần thảo luận, các thành viên Hội đồng đã nhất trí cao đối với đánh giá thực trạng các hoạt động đào tạo, KHCN của Nhà trường, phân tích, làm rõ những khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó, các thành viên trong Hội đồng đã trao đổi, góp ý và đưa ra một số giải pháp về các vấn đề liên quan đến mở ngành và duy trì ngành đào tạo, giải pháp tuyển sinh trong những năm tới, phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn,…

Sau một thời gian thảo luận, PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Quảng Bình đã kết luận lại những ý kiến trao đổi, góp ý, tư vấn của các thành viên trong Hội đồng. Các tư vấn này sẽ được chuyển tới Ban Giám hiệu để làm căn cứ chỉ đạo các hoạt động khoa học và đào tạo của Nhà trường trong năm học mới 2022-2023 và nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm khắc phục những khó khăn, giúp Nhà trường ổn định và phát triển.