Lịch công tác – Tuần 17. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

3/12

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá TS. Nguyễn Xuân Hảo, Phòng KH-TC Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình Ban Tổ chức
Ba

4/12

8h00 Họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
14h00

5/12

8h00 Kỳ họp thứ Tám- Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

(04 ngày)

Hiệu trưởng Hội trường UBND Tỉnh HĐND Tỉnh
14h00 Báo cáo tiến độ đề tài KHCN cấp tỉnh (TS. Võ Thị Dung, TS. Nguyễn Đình Hùng Sở KH-CN; Đại diện BGH; Kế toán trưởng; Nhóm thực hiện đề tài Phòng họp tầng 3 Sở KH-CN
Năm

6/12

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết BGH
8h00 Nghiệm thu đề tài KHCN của ThS. Diệp Thị Lệ Chi Theo Quyết định Phòng tự nghiên cứu của GV, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN của TS. Hoàng Văn Dũng Theo Quyết định Phòng tự nghiên cứu của GV, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
18h30 Diễn đàn nguồn nhân lực toàn cầu năm 2018 (02 ngày) Hiệu trưởng Hội trường Crystal, Khách sạn Lotte Hà Nội, 58 Liễu Giai – Hà Nội Bộ Giáo dục-Đào tạo
Sáu

7/12

 

7h15

Hội thảo “Tăng cường chia sẻ vai trò trách nhiệm của nam giới về tình dục an toàn và tác hại của nạo, phá thai đối với lứa tuổi vị thành niên” (Cả ngày)

 

PHT. Mai Thị Liên Giang, GV Trần Thị Ánh Tuyết (TH-MN), GV Nguyễn Thị Như Hương (TT-PC) Hội trường Chi cục dân số Tỉnh QB Ban Tổ chức
8h00 Nghiệm thu đề tài KHCN của ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương Theo Quyết định Phòng tự nghiên cứu của GV, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
14h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Thành viên HĐ KH&ĐT Phòng họp tầng 4
Chủ tịch Hội đồng
16h30 GS. Nguyễn Ngọc Thành (Ba Lan) làm việc với Bộ môn CNTT CB, GV Bộ môn CNTT Khoa KT-CNTT GS. Nguyễn Ngọc Thành
Bảy

8/12

7h00 Tập huấn “Tích hợp bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non”

(02 ngày: Thứ bảy và Chủ nhật)

Theo Kế hoạch Giảng đường B3 Ban tổ chức
14h00
CN

9/12

8h00
14h00

Lịch công tác – Tuần 17