Lịch công tác – Tuần 20. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

24/12

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
9h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Phòng TC-HC Theo Kế hoạch VP Phòng TC-HC Lãnh đạo Trường
10h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Phòng KH-TC Theo Kế hoạch VP Phòng KH-TC Lãnh đạo Trường
14h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Phòng Đào tạo Theo Kế hoạch VP Phòng Đào tạo Lãnh đạo Trường
14h30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Khoa GD TC-QP Theo Kế hoạch VP Khoa GD TC-QP Lãnh đạo Trường
15h30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Khoa KT-CNTT Theo Kế hoạch VP Khoa KT-CNTT Lãnh đạo Trường
16h30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Khoa SP TH-MN Theo Kế hoạch VP Khoa SP TH-MN Lãnh đạo Trường
Ba

25/12

7h30 Hội nghị Tổng kết công tác Hội CCB Tỉnh năm 2018 Đ/c Trần Đức Hiền (TC-HC) Hội trường cơ quan Hội CCB Tỉnh Chủ tịch Hội CCB Tỉnh
8h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Khoa N-L-N Theo Kế hoạch VP Khoa N-L-N Lãnh đạo Trường
9h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Khoa KHTN Theo Kế hoạch VP Khoa KHTN Lãnh đạo Trường
9h00 Xét tốt nghiệp ĐHGD MN và xét công nhận thăng hạng CDNN Giáo viên Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
10h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Phòng CTSV Theo Kế hoạch VP Phòng  CTSV Lãnh đạo Trường
10h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Nguyễn Chiêu Sinh Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV-TT Học liệu CT Hội đồng
14h00 Họp BCH Đảng bộ mở rộng tháng 12/2018 Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Phòng họp tầng 3 BTĐU

26/12

8h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Khoa Ngoại ngữ Theo Kế hoạch VP Khoa NN Lãnh đạo Trường
8h00 Chấm thi Tuyển sinh ĐH VB2 ngành SP Sinh học Theo Quyết định Phòng họp tầng 4 Trưởng Ban
9h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Khoa KT-DL Theo Kế hoạch VP Khoa KT-DL Lãnh đạo Trường
9h30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Khoa KHXH Theo Kế hoạch VP Khoa KHXH Lãnh đạo Trường
10h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Khoa AN-MT Theo Kế hoạch VP Khoa AN-MT Lãnh đạo Trường
14h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Phòng ĐBCLGD Theo Kế hoạch VP Phòng ĐBCLGD Lãnh đạo Trường
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Mai Thị Như Hằng Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV-TT Học liệu CT Hội đồng
15h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Phòng TT-PC Theo Kế hoạch VP Phòng TT-PC Lãnh đạo Trường
15h30 Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp VB2 ĐH Ngôn ngữ Anh K58 hệ VLVH Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 4 Ban Tổ chức
Năm

27/12

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết BGH
8h00 Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng PHT. Mai Thị Liên Giang; Trưởng Phòng CTSV; Bí thư Đoàn TN Hội trường ĐH Đà Nẵng, (41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng) Bộ GD&ĐT
8h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Phòng QLKH&HTQT

(Chuyển sang 14h30 thứ 6 ngày 28/12, Phòng họp Tầng 3)

Theo Kế hoạch VP Phòng  QLKH&HTQT Lãnh đạo Trường
9h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Phòng Quản trị Theo Kế hoạch VP Phòng  Quản trị Lãnh đạo Trường
10h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Khoa LLCT Theo Kế hoạch VP Khoa LLCT Lãnh đạo Trường
       
14h00 Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Ngày sách Việt Nam PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường Tầng 3 Sở Thông tin và Truyền thông UBND Tỉnh
14h00 Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động du lịch năm 2019 PHT. Bùi Khắc Sơn Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình Sở Du Lịch
14h00 Họp Giao ban Trưởng đơn vị mở rộng tháng 12/2018 BGH; Trưởng Phó  đơn vị; Trưởng, phó Bộ môn Phòng họp tầng 4 Hiệu trưởng
Sáu

28/12

7h30  Hội nghị Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường của các cơ sở giáo dục đại học Chủ tịch HĐT; Hiệu trưởng; PTP. Đào tạo Hoàng Văn Dũng ĐH Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Hải Châu 1, TP. Đà Nẵng Bộ GD&ĐT
8h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý TT Học liệu Theo Kế hoạch VP TT Học liệu Lãnh đạo Trường
8h30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Ban QLDAXD Theo Kế hoạch VP Ban QLDAXD Lãnh đạo Trường
9h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý TT NC ASEAN Theo Kế hoạch VP TT NC ASEAN Lãnh đạo Trường
10h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý TT GDTX Theo Kế hoạch VP TT GDTX Lãnh đạo Trường
14h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý TT HTSV-KN Theo Kế hoạch VP TT HTSV-KN Lãnh đạo Trường
15h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý TT TN N-L Theo Kế hoạch VP TT TN N-L Lãnh đạo Trường
15h00 Họp Ban Thanh tra nhân dân Quý IV/2018 Thành viên Ban TTND Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban
16h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý TT TH-NN Theo Kế hoạch VP TT TH-NN Lãnh đạo Trường
Bảy

29/12

8h00
14h00
CN

30/12

8h00
14h00

Lịch công tác – Tuần 20