Lịch công tác – Tuần 3. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

2/9

8h00 Nghỉ Lễ 2/9 (Cả ngày)
14h00  
Ba

3/9

8h00
14h00 Tổ Kiểm tra của Đảng ủy Khối các CQ tỉnh kiểm tra công tác Đảng tại Trường ĐHQB Tổ KT; Ban Thường vụ Đảng ủy; VP Đảng ủy Phòng họp tầng 3 Tổ công tác

4/9

9h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để cho ý kiến về công tác cán bộ Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy (Tầng 3) TV Tỉnh ủy
14h00
Năm

5/9

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
9h00 Tổ chức trao quà của Khối Thi đua các trường chuyên nghiệp cho Trường Tiểu học Thanh Lạng (Tuyên Hóa) (HOÃN) Lãnh đạo và cán bộ CT thi đua các đơn vị trong Khối Trường Tiểu học Thanh Lạng (Tuyên Hóa) PHT. Mai Thị Liên Giang
14h00 Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (2009-2019) PHT. Bùi Khắc Sơn Hội trường Ban CHQS Thành phố UBND TP. Đồng Hới
14h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Phòng Công tác SV Lãnh đạo Trường, các đơn vị chức năng và toàn thể CB,VC,LĐ Phòng Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
14h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Khoa N-L-N Lãnh đạo Trường, các đơn vị chức năng và toàn thể CBGV Khoa Phòng hội thảo, Khối VP TN-KT Trưởng Khoa
15h00 Đón tiếp và làm việc với trợ giảng Tiếng Anh Annie Trang Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo Trường
Sáu

6/9

8h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Khoa AN-MT (HOÃN) Lãnh đạo Trường, các đơn vị chức năng và toàn thể CBGV Khoa Phòng hội thảo, Khối VP TN-KT Trưởng Khoa
14h00 Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng Ban Giám hiệu Hội trường Tỉnh ủy (Tầng 5) Ban TV Tỉnh ủy
14h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Phòng Kế hoạch-Tài chính

(HOÃN)

Lãnh đạo Trường, các đơn vị chức năng và toàn thể CBVC Phòng Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
Bảy

7/9

8h00
14h00
CN

8/9

8h00
14h00

Last Updated on 5 Tháng Chín, 2019 by Trần Đức Hiền