Lịch công tác – Tuần 7. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

30/9

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Họp Giao ban Trưởng đơn vị mở rộng tháng 9/2019 BGH; Trưởng, Phó  đơn vị; Trưởng, phó Bộ môn Phòng họp tầng 4 Hiệu trưởng
Ba

1/10

8h00
14h30 Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
16h30 Họp các hộ gia đình Khu nội trú và những người có đơn xin vào ở Khu nội trú Đại diện BGH; Ban TV Công đoàn và thành phần như nội dung triệu tập họp Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Công đoàn

2/10

7h30 Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2019-2020 Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Giảng đường B3 Ban Tổ chức
15h00 Hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2019 PHT. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ban TG Tỉnh ủy
Năm

3/10

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Ban Giám hiệu làm việc với Phòng ĐT, TT Tin học-Ngoại ngữ, Khoa Ngoại ngữ, Phòng ĐBCLGD BGH; Trưởng, Phó các đơn vị theo nội dung Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
15h30 Chương trình “Chào tân sinh viên khóa 61” của Khoa KT-CNTT Đại diện BGH, khách mời, CBGV, SV Khoa KT-CNTT Giảng đường B3 Trưởng Khoa
Sáu

4/10

8h00 Làm việc với công ty QLKD BĐS Fortishome và đại diện Tập đoàn Siemens (Đức) Hiệu trưởng Trụ sở UBND Tỉnh UBND Tỉnh
9h30 Làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Siemens và các đối tác Ban Giám hiệu; cán bộ Phòng QLKH&HTQT; Trưởng các đơn vị: Khoa KT-DL, Khoa N-L-N, Khoa KT-CNTT và Đ/c Đoài (Trưởng BM Đ-ĐT) Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo Trường
14h00
Bảy

5/10

7h00 Thi tuyển sinh liên thông, VB2 đợt 2 năm 2019 (Thứ Bảy và chủ nhật) Theo Quyết định  Giảng đường A Trưởng ban coi thi
14h00  

 

CN

6/10

8h00  

 

14h00