Lịch công tác – Tuần 29. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

2/3

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Bí thư Chi bộ
16h00 Tổ chức đón tiếp và kiểm tra sức khỏe cho lưu học sinh Lào TT ASEAN, Bộ phận Y tế, Lưu HS Lào Giảng đường B2 TTASEAN, Bộ phận Y tế
Ba

3/3

8h00 Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020 Toàn thể đảng viên, cảm tình đảng GĐ B3 Ban Tổ chức
14h00 Đại hội Chi bộ Khoa Sư phạm nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Bí thư Chi bộ

4/3

8h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Hiệu trưởng  Hội trường tầng 5, Trụ sở Tỉnh ủy Ban TC Hội nghị
14h00 Đại hội Chi bộ Khoa GD TC-QP nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Bí thư Chi bộ
Năm

5/3

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Họp rà soát hồ sơ và các điều kiện đảm bảo CLGD mở mã ngành ĐH Tiếng Trung và ĐH Nông nghiệp Hội đồng, Tổ XD hồ sơ, Tổ Phục vụ Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo Trường
8h00 Lễ chuyển giao ứng dụng kết quả NCKH và PTCN PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 7, Sở KH&CN Sở KH&CN
14h00 Đại hội Chi bộ Khoa Luật nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Bí thư Chi bộ
Sáu

6/3

8h00
14h00 Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Bí thư Chi bộ
Bảy

7/3

6h00 Tổ chức XD công trình Thanh niên năm 2020 Theo Kế hoạch Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh Bí thư ĐTN
14h00
CN

8/3

7h30 Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2020 Theo Kế hoạch Tiền sảnh GĐA Bí thư ĐTN
14h00