Mô hình không gian khoa học công nghệ Trường Đại học Quảng Bình

Mô hình không gian khoa học, công nghệ trong Trường Đại học Quảng Bình

Nhằm cổ vũ, động viên ĐVTN tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ, giúp các em phát huy được tính sáng tạo, phát triển năng lực nghiên cứu và nêu cao tinh thần tự học, tự tìm cách giải quyết khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy quá trình tự hoàn thiện bản thân, Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Đoàn trường Đại học Quảng Bình đẩy mạnh triển khai mô hình không gian khoa học công nghệ trong trường học.

Với không gian khoa học công nghệ, Đoàn viên thanh niên có thể học tập, nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm khoa học. Đây còn là nơi sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, mô hình không gian khoa học công nghệ càng trở nên ý nghĩa khi ngành giáo dục đang rất quan tâm đến việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi, giải thưởng nghiên cứu  khoa học. Đặc biệt trong năm học vừa qua để đồng hành với các hoạt động chung tay đẩy lùi đại dịch Covid -19 Đoàn trường đã phối hợp với Bộ môn Hóa học sử dụng mô hình không gian khoa học công nghệ làm nơi chiết xuất hàng ngàn chai rửa tay khô để gửi đến các khu cách ly, khu tập trung trên địa bàn tỉnh. Đồng thơi đây còn là nơi các bạn ĐVTN có thể sử dụng làm thí nghiệm cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của mình

Không có mô tả.

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng như vũ bão của các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, của nền kinh tế tri thức, nghiên cứu khoa học đã và đang thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Việc thúc đẩy các mô hình khoa học, công nghệ trong trường học thực sự cần thiết, là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.