You are currently viewing Hướng dẫn tuyên truyền khai báo y tế toàn dân phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hướng dẫn tuyên truyền khai báo y tế toàn dân phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Theo khuyến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới.

Nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được đầy đủ thông tin khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khuyến nghị người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng ứng dụng khai báo thông tin sức khỏe hiện tại để có được hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế.

Trường Đại học Quảng Bình đề nghị các đơn vị trong Nhà trường phối hợp triển khai công tác tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong toàn trường biết khai báo bằng thiết bị di động từ ứng dụng NCOVI như sau:

1. Thiết bị di động android:

 

2. Thiết bị di động ios: