Tháng Tư 2020

Month

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 4/5 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng   Ba 5/5 8h00 15h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ Hiệu trưởng Hội trường Tỉnh ủy (Tầng 5) Tỉnh ủy...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 27/4 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Họp xét học vụ khóa 61 Lãnh đạo trường, Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trưởng các Khoa Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo trường Ba 28/4 8h00 14h00...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 20/4 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00   Ba 21/4 8h00 14h00   Tư 22/4 8h30 Lãnh đạo Trường làm việc, nắm tình hình công tác của Đoàn Trường PHT. Nguyễn Đức Vượng, Ban...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 13/4 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00   Ba 14/4 8h00 14h00 Tư 15/4 8h00 14h00 Năm 16/4 8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường 14h00 Sáu 17/4...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 6/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00   Ba 7/3 8h00 14h00   Tư 8/4 8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường 14h00   Năm 9/4 8h00 15h00 Họp ttriển khai...
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ
  • Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
  • SĐT: +84 – 0232 – 3822010
  • Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn