Lịch công tác – Tuần 38. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

4/5

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
 
Ba

5/5

8h00
15h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ Hiệu trưởng Hội trường Tỉnh ủy (Tầng 5) Tỉnh ủy

6/5

8h00 Khảo sát chuyên môn TD viên chức làm công tác giảng dạy (Khoa Luật) Hội đồng theo Quyết định Phòng họp tâng 4 Chủ tịch Hội đồng
14h00  
Năm

7/5

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00
Sáu

8/5

8h00 Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2020 Theo Quyết định (CV 457 đăng ký với Bộ GD-ĐT 04/5/2020) Bộ GD-ĐT
8h00 Hội thảo trực tuyến “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường Sở Thông tin-Truyền thông Học viện Chính trị Quốc gia
14h00  
Bảy

9/5

8h00  
14h00  

 

CN

10/5

8h00
14h00