Sơ kết triển khai Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” năm 2020

Nhằm đánh giá kết quả triển khai cuộc vận động “xây dựng chi đoàn mạnh”. Ngày 27.7.2020 đoàn trường đã tổ chức sơ kết triển khai cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh. Qua đó nắm bắt tình hình công tác triển khai công văn hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh của các chi đoàn, đánh giá những nội dung trong tiêu chí xây dựng chi đoàn mạnh. Từ đó tiếp tục hướng dẫn các bí thư tiếp tục triển khai trong học kỳ tiếp theo để hoàn thiện các tiêu chí trong cuộc vận động mà các chi đoàn đã đăng ký. Đồng thời hoàn thành hồ sơ để đề nghị đoàn trường công nhận chi đoàn mạnh năm 2020