Công văn triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid – 19

TỈNH ĐOÀN QUẢNG BÌNH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH

***

Số: 44 CV/ĐTN

V/v triển khai các hoạt động phòng, chống

dịch Covid – 19

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Quảng Bình, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:  – Các Liên chi đoàn, chi đoàn cán bộ;

– Chi đoàn giảng viên, chi đoàn trực thuộc.

Căn cứ công văn số: 1303 CV/TĐTN-PTTN ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Tỉnh Đoàn Quảng Bình về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid – 19. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid – 19. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn Cán bộ, chi đoàn giảng viên và chi đoàn trực thuộc khẩn trương triển khai các nội dung cụ thể như sau:

  1. Chỉ đạo các chi đoàn, đoàn viên thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiệm túc các quy định phòng, chống dịch Covid – 19 của Đảng, Chính phủ và của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên hệ thống Website, fanpage của tổ chức Đoàn, Hội. Vận động ĐVTN thực hiện tốt việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và nơi làm việc.
  2. Chỉ đạo 100% ĐVTN thuộc LCĐ mình quản lý cài đặt ứng dụng Bluezone. Đồng thời tuyên truyền tầm quan trọng và lợi ích của ứng dụng, hướng dẫn cho người thân, bà con nhân dân tại địa phương mình sinh sống cài đặt ứng dụng và báo cáo số lượng ĐVTN cài đặt ứng dụng kèm theo hình ảnh minh chứng hoặc đường link bài viết trước 12h 00 ngày 09/8/2020 (Hướng dẫn đính kèm).
  3. Mỗi LCĐ giới thiệu cho Đoàn trường 3-5 tình nguyện viên để Đoàn trường xây dựng các đội hình TNTN phòng, chống dịch Covid – 19 sẵn sàng tham gia công tác phòng chống dịch như Đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch. Danh sách gửi về Đoàn trường trước ngày 11/8/2020. Phối hợp với CLB Trái tim hồng Trường ĐH Quảng Bình sẵn sàng tham gia hiến máu khi được huy động.

Nhận được Công văn yêu cầu các Liên chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– BTV Đoàn trường;

– Lưu VPĐ.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Đã ký

 

Phan Văn Thành

Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19

Bước 1: Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CHplay trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluzone để tải về

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào Cài Đặt > chọn Bluetooth và bật lên.

Để sử dụng được phần mềm người dùng phải bật Bluetooth trên điện thoại.

Bên cạnh đó ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng (việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này) để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm Covid-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn.

Giao diện bên trong ứng dụng

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm Quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m sử dụng bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.