Kế hoạch triển khai Ngày Thứ 7 tình nguyện

             TỈNH ĐOÀN QUẢNG BÌNH                                                                    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

   ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

                               ***

                  Số: 48/KH-ĐTN                                                                                      Quảng Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai làm vệ sinh chào mừng năm học mới 2020-2021,

chào tân sinh viên khóa 62 nhập học

Nhằm chào mừng năm học mới 2020-2021, chào đón tân sinh viên khóa 62 nhập học đồng thời tạo môi trường học tập và giảng dạy lành mạnh, Ban Thường vụ Đoàn Trường  xây dựng kế hoạch Ngày “Thứ 7 tình nguyện” trong khuôn viên Trường Đại học Quảng Bình chi tiết như sau:

  1. Thời gian: 7h00 ngày 29 tháng 8 năm 2020 (thứ 7).
  2. Thành phần:

+ LCĐ khoa Sư phạm & GDTC-QP; LCĐ khoa Ngoại ngữ, LCĐ khoa Luật.  Làm vệ sinh tại cổng trường đường Lý Thường Kiệt kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh.

+ LCĐ Khoa Kinh tế – Du lịch, LCĐ Khoa Khoa học Cơ bản. Làm vệ sinh dọc đường Nguyễn Văn Linh đến Máy ATM.

+ LCĐ LCĐ khoa KT-CNTT, LCĐ Nông – Lâm – Ngư. Làm vệ sinh tại cổng trường Đường Hữu Nghị.

  1. Nội dung: Thu gom rác thải, dọn vệ sinh
  2. Dụng cụ: bao gồm bao đựng rác, chổi, cuốc xẻng (nhận tại Văn phòng Đoàn).

Lưu ý:

  • Giao cho đồng chí Hoàng Anh Vũ và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo trực tiếp.

– Giao cho các Bí thư Liên chi đoàn chỉ đạo trực tiếp và báo cáo sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho Đoàn trường để Đoàn trường kiểm tra (gửi minh chứng bằng hình ảnh lên fanpage Đoàn trường Đại học Quảng Bình).

Nhận được Kế hoạch này yêu cầu các Liên chi đoàn thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả./.

                                                                                                                          TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                            BÍ THƯ

                                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                     Phan Văn Thành

Nơi nhận:                                                                       

– BCH Đoàn trường;                                                                       

– Các LCĐ trực thuộc;                          

– Lưu VPĐ.