Mẫu báo cáo thành tích SV 5 tốt và Mẫu báo cáo thành tích GT Sao Tháng Giêng 2020 – 2021

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/BC-SV-5-TỐT-cấp-Trường.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TRAO GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG 2020

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/BC-TT-SAO-THÁNG-GIÊNG.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]