Lịch công tác – Tuần 24. Năm học 2020 – 2021 (Có thay đổi, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

25/1

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cơ sở của ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn Theo Quyết định Phòng tự NC của Giảng viên, TT Học liệu CTHĐ
Ba

26/1

8h00 Họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Toán Thành viên Hội đồng theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
9h00 Họp trực tuyến với Học viện Anabuki Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 1/2021 Ủy viên BCHĐB Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy

27/1

7h30 Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2020-2021 Theo Kế hoạch số 1681/KH-ĐHQB Giảng đường B3 Ban Tổ chức
15h00 Nhà trường làm việc với Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ về tổ chức hoạt động theo cơ chế tự chủ Hiệu trưởng, Phòng TC-HC, Phòng KH-TC; Lãnh đạo (GĐ, PGĐ) TT TH-NN, bộ phận pháp chế Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
 

Năm

28/1

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Khối các CQ tỉnh Hiệu trưởng Hội trường CQ Đảng ủy Khối Ban TC
8h30 Đoàn kiểm tra của Phòng Quản lý XNC CA tỉnh QB hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài tại Trường ĐHQB PHT. Bùi Khắc Sơn; TT NC ASEAN; Phòng CTSV Văn phòng TTNC ASEAN Đoàn công tác
14h00 Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu về công tác cán bộ các đơn vị Ban Giám hiệu; Ban thường vụ; Trưởng các đơn vị Phòng họp tầng 4 Hiệu trưởng
14h20 Họp Tập thể lãnh đạo lãnh đạo giới thiệu nhân sự cho Hội nghị CB chủ chốt Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng TC-HC Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h30 Hội nghị lấy ý kiến (phiếu) cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ các đơn vị Ban Giám hiệu; BCH đảng bộ; trưởng các tổ chức CT-XH; Trưởng, Phó các đơn vị Phòng họp tầng 4 Hiệu trưởng
15h00 Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 1/2021 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
Sáu

29/1

7h30
14h00
Bảy

30/1

8h00
19h45 Chương trình nghệ thuật “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” PHT. Nguyễn Đức Vượng Trường quay Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Ban Tổ chức
CN

31/1

8h00  

 

14h00