Lịch công tác – Tuần 26. Năm học 2020 – 2021

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

8/2

8h00
14h00 Chương trình trao quà Tết cho Lưu học sinh Lào và Khai mạc Hội thao Chào Xuân Tân Sửu 2021 Theo Kế hoạch Giảng đường B3 Lãnh đạo Trường
Ba

9/2

8h30 Tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh cuối năm

(HOÃN)

Hiệu trưởng Hội trường UBND tỉnh TT. Tỉnh ủy

10/2

 

Đại diện Tỉnh đoàn và Nhà trường tổ chức hoạt động gói bánh chưng Tết Nguyên Đán và giao lưu văn nghệ với Tỉnh đoàn Quảng Bình cho lưu học sinh Lào tại Giảng đường B3. Thời gian và Thành phần theo Kế hoạch

 

NGHỈ TẾT

TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH

 

 

Năm

11/2

NGHỈ TẾT

TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH

Sáu

12/2

CHÀO XUÂN TÂN SỬU

NGHỈ TẾT, TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH

Bảy

13/2

CHÀO XUÂN TÂN SỬU

NGHỈ TẾT, TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH

CN

14/2

 

CHÀO XUÂN TÂN SỬU

NGHỈ TẾT, TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH