Lịch công tác – Tuần 31. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

15/3

8h00 Họp Ban Giám hiệu PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. Nguyễn Đức Vượng
9h00
14h00
Ba

16/3

8h30 Họp bàn chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của tỉnh Lãnh đạo trường: Trưởng các Phòng TC-HC, ĐT, KH-TC,  QLKH&HTQT, Kế toán trưởng, Đc Tuấn (TC) Phòng họp tầng 3 PHT. PT. Nguyễn Đức Vượng
9h30 Họp Đoàn Kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2020-2021 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Trưởng đoàn
14h00 Họp Hội đồng hủy bỏ phôi văn bằng, chỉ năm 2020 Theo Quyết định số 1965/QĐ-ĐHQB (31/12/2020) Phòng họp tầng 4 Chủ tịch HĐ
14h00 Làm việc trực tuyến qua ZOOM với chương trình học bổng tiếng Anh Access- ĐSQ Hoa Kỳ Trưởng Phòng QLKH&HTQT, Trưởng Khoa NN, Trưởng BM Tiếng Anh Phòng họp tầng 3 Phòng QLKH&HTQT

17/3

8h00 Kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2020-2021

Khoa KT-CNTT

Đoàn KT theo Quyết định, lãnh đạo Khoa, Bộ môn Khoa KT-CNTT Văn phòng Khoa KT-CNTT Đoàn KT
14h00 Hội nghị về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025 PHT. PT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường UBND tỉnh (tầng 1) UBND tỉnh
 

Năm

18/3

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị xây dựng, rà soát , điều chỉnh chương trình ĐT năm 2021 Ban TC, Trưởng, Phó Khoa, Trưởng Bộ môn Phòng họp tầng 4 Ban TC
8h45 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để cho ý kiến về công tác cán bộ Chủ tịch HĐT: PGS.TS. Hoàng Dương Hùng Phòng họp Tỉnh ủy (Tầng 3) BTV Tỉnh ủy
14h00 Hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2021 Đ/c Nguyễn Đình Hùng và Đ/c Trương Thị Tư Hội trường Đảng ủy Khối các CQ tỉnh Đảng ủy Khối
14h00 Kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2020-2021

Khoa Luật

Đoàn KT theo Quyết định, lãnh đạo Khoa, Bộ môn Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Đoàn KT
Sáu

19/3

8h00 Họp xét học vụ học kỳ I, năm học 2020-2021

(HOÃN)

Trưởng (Phó) đơn vị Phòng họp tầng 3 PHT. Bùi Khắc Sơn
8h00 Tỉnh ủy làm việc với các sở, ban, ngành, Trường ĐHQB và các trường Cao đẳng, Trung cấp để triển khai thực hiện chương trình hành động số 04/CTr/TU Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng Đào tạo Phòng họp Tỉnh ủy, Tầng 3 Ban TV Tỉnh ủy
14h00 Hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng ND tỉnh (2021-2026) PHT. PT. Nguyễn Đức Vượng và Đ/c Trần Đức Hiền (TC-HC) Hội trường CQ UBMTTQVN Tỉnh UBMTTQVN Tỉnh
15h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Phạm Xuân Hậu Theo Quyết định Phòng TNC của GV, TT Học liệu CT Hội đồng
Bảy

20/3

8h00
14h00
CN

21/3

7h30 Tổ chức “Ngày hội Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” nhân địp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931-26/3/2021)

 

Theo Kế hoạch Quảng trường, Trường ĐH Quảng Bình Bí thư Đoàn trường
14h00