Lịch công tác – Tuần 51. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

2/8

8h00 Tham dự Hội đồng đánh giá luận án Tiến sỹ cấp cơ sở ĐH Huế PGS. TS. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
8h00 Kiểm tra cơ sở vật chất năm 2021 Tổ kểm tra theo Quyết định 1238/QĐ-ĐHQB Các đơn vị trong toàn trường Tổ trưởng  Nguyễn Xuân Hảo
14h15 Họp bàn về thực hiện chế độ cho viên chức NCS học Online do dịch bệnh Covid-19 Trưởng Phó Phòng KH-TC, Phòng TC-HC, Trưởng Khoa GDTC-QP và Đ/c Nguyễn Anh Tuấn Phòng Khánh tiết Phòng KH-TC
14h15 Sở KH-CN kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Đoàn KT; PHT. Võ Khắc Sơn, Tr P. QLKH&HTQT, Kế toán trưởng, Nhóm thực hiện đề tài Phòng họp tầng 3 Đoàn KT
Ba

3/8

8h00 Giao ban Lãnh đạo trường tháng 8/2021 Chủ tịch HĐT; BGH, Thư ký Phòng CTHĐT Chủ tịch HĐT
8h00 Kiểm tra cơ sở vật chất năm 2021 Tổ kểm tra theo Quyết định 1238/QĐ-ĐHQB Các đơn vị trong toàn trường Tổ trưởng  Nguyễn Xuân Hảo
14h00 Họp xét học bổng KKHT K59,60,61; Khen thưởng SV và bàn KH Lễ TN ra trường BGH; Trưởng Phòng CTSV, Phòng QT, Phòng ĐT; LĐ Phòng KH-TC; Trưởng các Khoa Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng

4/8

8h00 Họp rà soát điều kiện đảm bảo để triển khai thi tuyển sinh năng khiếu năm 2021 BGH; Phòng ĐT; Tr. Khoa: SP, GDTC-QP; Tr. Phòng: TT-PC, KH-TC, TC-HC, QT; G.đốc TT Học liệu; Bí thư Đoàn TN Phòng họp tầng 3 và khu vực thi Hiệu trưởng (CT HĐTS)
8h00 Kiểm tra cơ sở vật chất năm 2021

(Cả ngày; Từ thứ Hai đến  thứ Sáu)

Tổ kểm tra theo Quyết định 1238/QĐ-ĐHQB Các đơn vị trong toàn trường Tổ trưởng  Nguyễn Xuân Hảo
9h30 Họp xét khen thưởng sinh viên BGH; Trưởng, phó phòng CTSV, Khoa SP Phòng họp tầng 3 PHT. Võ Khắc Sơn
15h00
 

Năm

5/8

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00
14h00 Họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2-HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 PHT. Võ Khắc Sơn Phòng họp tầng 3, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hội đồng ND tỉnh
Sáu

6/8

8h30 Hội nghị cán bộ chủ  chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trưởng Bộ môn GDQP, T.Trung (Nhóm 1) Chủ tịch HĐT; BGH; Ban CH Đảng bộ, BT Đoàn; CT Công đoàn; Phòng TC-HC (03) Phòng họp tầng 4 Chủ tịch Hội đồng trường
9h00 Hội nghị cán bộ chủ  chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trưởng Bộ môn GDQP, T.Trung (Nhóm 2) Chủ tịch HĐT;  Trưởng phó các đơn vị (Theo danh sách nhóm 2 gửi các đơn vị) Phòng họp tầng 4 Chủ tịch Hội đồng trường
9h30 Hội nghị cán bộ chủ  chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trưởng Bộ môn GDQP, T.Trung (Nhóm 3) Chủ tịch HĐT; Trưởng phó các đơn vị (Theo danh sách nhóm 3 gửi các đơn vị) Phòng họp tầng 4 Chủ tịch Hội đồng trường
10h00 Hội nghị lãnh đạo trường lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trưởng Bộ môn GDQP, T.Trung Chủ tịch HĐT; BGH, Thư ký Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng trường
15h00 Công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra công tác thi tuyển sinh năng khiếu năm 2021 Đoàn TT Sở GD-ĐT; TT.Hội đồng tuyển sinh; Trưởng, phó  Ban CSVC (Đ/c Hiền TC-HC, Đ/c Hảo KH-TC, Đ/c Văn QT, Đ/c Tr. Thủy K. GDTCQP, Đ/c D.T.A. Tuyết K.SP; Trưởng phó Ban Thư ký Phòng họp tầng 3 Đoàn Thanh tra Sở GD-ĐT
Bảy

7/8

7h00 Thi tuyển sinh năng khiếu năm 2021

(02 ngày: Thứ Bảy và Chủ Nhật)

Theo Kế hoạch Giảng đường C Trưởng Ban
13h30
CN

8/8

8h00
14h00