Thông báo 5

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

13/9

8h00 Họp BGH Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Thư ký Phòng Khánh tiết Hiệu trưởng
Trực lãnh đạo, BCĐ phòng chống Covid-19 theo kế hoạch
Ba

14/9

Trực lãnh đạo, BCĐ phòng, chống Covid-19 theo kế hoạch

15/9

Trực lãnh đạo, BCĐ phòng, chống Covid-19 theo kế hoạch
15/9 14h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức Kh và CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Đ/C Hoàng Dương Hùng; Địa điểm: Phòng họp UBND Tỉnh
 

Năm

16/9

Trực lãnh đạo, BCĐ phòng, chống Covid-19 theo kế hoạch
9h00 Họp Hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển ĐH, CĐ năm 2021 theo điểm thi TNTHPT Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐTS
14h00
Sáu

17/9

8h00
14h00
Bảy

18/9

8h00
14h00
CN

19/9

8h00
14h00