Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 (Khóa 59,60,61)

TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 60 [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/TKB-CĐ-K60.xls" download="all" viewer="microsoft"] TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 61 [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/TKB-CĐ-K61.xls" download="all" viewer="microsoft"] TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 59 [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/TKB-ĐH-K59.xls" download="all" viewer="microsoft"] TKB ĐẠI HỌC…

Continue ReadingThời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 (Khóa 59,60,61)

Thông báo tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2018 – đợt 3

THÔNG BÁO  Tuyển sinh đại học hệ Liên thông và Văn bằng 2 năm 2018 (đợt 3) I. THÔNG TIN TUYỂN SINH STT Ngành đào tạo  Mã ngành Chỉ tiêu…

Continue ReadingThông báo tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2018 – đợt 3

Kế hoạch thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2018 – đợt 2

KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH ĐH HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2018 - Đợt 2                                  Căn cứ kế hoạch tuyển sinh liên thông của Trường Đại…

Continue ReadingKế hoạch thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2018 – đợt 2