Thành viên và các Ban chuyên môn của Hội đồng Trường ĐH Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025

[embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/03/Quyết-định-công-nhận-HĐ-trường-ĐHQB-1.pdf" download="all" viewer="google"] Quyết định công nhận HĐ trường ĐHQB NGhị quyết Hội đồng trường 01.  

Continue ReadingThành viên và các Ban chuyên môn của Hội đồng Trường ĐH Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025