Chúc mừng Nghiên cứu sinh Lê Thị Bạch Liên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Huế

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu sinh Lê Thị Bạch Liên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ…

Continue ReadingChúc mừng Nghiên cứu sinh Lê Thị Bạch Liên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Huế

Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa – LLCE2020

Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa (LLCE2020) là diễn đàn để các nhà khoa học, các đại biểu trong…

Continue ReadingHội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa – LLCE2020

Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Văn đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ lâm nghiệp

Sáng thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm  2019, tại Đại học Huế, Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Văn – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi…

Continue ReadingNghiên cứu sinh Nguyễn Phương Văn đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ lâm nghiệp

IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCE AND ENGINEERING (ICSSE 2019)

PROGRAM OUTLINE IMPORTANT INFORMATION FOR ALL PARTICIPANTS Please wear your ICSSE 2019 Conference name tag at all times to gain admission to presentation in break-out rooms. Name tags and tickets…

Continue ReadingIEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCE AND ENGINEERING (ICSSE 2019)

Thông báo số 1 về tổ chức Hội nghị khoa học trẻ quốc gia năm 2019

Thông báo tham gia viết bài Hội nghị khoa học trẻ quốc gia năm 2019 được tổ chức tại trường ĐHSP Huế. Chi tiết xem file đính kèm [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Thông-báo-số-1-Hội-nghị-KH-trẻ-2019.pdf"…

Continue ReadingThông báo số 1 về tổ chức Hội nghị khoa học trẻ quốc gia năm 2019

Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học “60 năm xây dựng và phát triển Đại học Quảng Bình”

Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học "60 năm xây dựng và phát triển Đại học Quảng Bình" Thông báo số 3

Continue ReadingThông báo số 3 về Hội thảo khoa học “60 năm xây dựng và phát triển Đại học Quảng Bình”