Lễ Phát động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè và Chương trình Trồng cây vì Cộng đồng năm 2020

Ngày 2.8.2020 Đoàn trường đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chương trình Trồng cây vì cộng đồng năm 2020 tại xã Tân…

Continue ReadingLễ Phát động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè và Chương trình Trồng cây vì Cộng đồng năm 2020