Ba công khai

Category

Tải đề cương chi tiết học phần tại link bên dưới ĐCCTHP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – 2019 PDF ĐDCTHP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – 2021 PDF
Tải link bên dưới BẢN MÔ TẢ CTĐT 2019 BẢN MÔ TẢ CTĐT 2021 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 2017 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 2019 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 2021
Tên chương trình: Quản trị kinh doanh (Business Administration) Trình độ đào tạo:   Đại học (Bachelor) Ngành đào tạo:  Quản trị kinh doanh (Business Administration) Mã số: 7340101 Loại hình đào tạo: Chính quy (Full time) Xem và tải tại đây  
Tên chương trình: Giáo dục Tiểu học (Primary Education) Trình độ đào tạo:   Đại học (Bachelor) Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học (Primary Education) Mã số: 7140202    Loại hình đào tạo: Chính quy (Full time) Xem và tải tại đây    
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  Ngành Giáo dục Tiểu học Mã ngành: 7140202     Yêu cầu năng lực Xem và tải tại đây Trình độ Ngoại ngữ Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. Trình độ Tin học Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  Ngành Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Yêu cầu năng lực Xem và tải tại đây Trình độ Ngoại ngữ Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. Trình độ Tin học Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.
1 2 3 9