Thông báo KHCN

Category

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, sinh viên cao học, sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, Khoa Khoa học Cơ bản cùng Viện Nông nghiệp và Môi trường, trường ĐH Quảng Bình phối hợp với Khoa Địa vật...
Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Nhà trường đã có thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ IV tại văn bản số 235/TB-QLKH&HTQT. Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được một số bài viết của cán bộ giảng viên...