QLKH & HTQT

By

On December 30th , 2020, Quang Binh University (QBU) welcomed and worked with the delegation of the US Embassy in Hanoi. In the morning: Introduction to the US scholarship program; in the afternoon: Closing Ceremony of Access English Program sponsored by the US Embassy. The visit and working session ended successfully, contributing to building the...
Coordinating to successfully organize the International Conference on Education ICE2020 Quang Binh University received an invitation from Udon Thani Rajabhat University, Thailand and agreed to participate in and co-organize the International Conference on Education (ICE 2020): “Innovation and Teaching Development. Innovation and Development for Classroom in the 21st Century from February 1 to 3, 2020...
Name: Department of Science Management and International Affairs Quang Binh University’s Science – Foreign Affairs Office was established on December 19, 2007 on the basis of Quang Binh Research and Education – Foreign Affairs – Equipment Research Department. It was renamed Science Management and International Affaies Division in May 2011, Contact information: Address: 312 Ly...
In the business trip to the Central part of Vietnam, the delegations of United States Embassy in Hanoi led by Mr. Ngo Dinh Quynh, who was in charge of cultural issues and press, had a working session and organized extracurricular activities for QBU students at Quang Binh University on the morning of August 21, 2019....
No. 402/VPUBND-NC dated November 7th, 2018, from 19-21/7/2019, Quang Binh University, Ho Chi Minh City University of Technical Education. Ho Chi Minh cooperated with Taiwan System Science and Technology Association (TASSE) to co-organize the IEEE International Conference on System Science and Engineering International Conference (ICSSE 2019). Attending the Conference, there were representatives from Quang Binh...
On the afternoon of October 18, 2018 in Hanoi, a MOU signing ceremony between Quang Binh University and some universities, colleges and the Ryokan Tourist Union Federation , Japan. Attending the signing ceremony there were Associate Professor Doctor Hoang Duong Hung – Rector; Mr. Tada – Chairman of the Federation of Hospitality Industry Union of...
4th VietTESOL International Conference Ho Chi Minh City University of Education December 7-8, 2018 Come to meet and learn from prestigious Vietnamese and American scholars. Dear Teachers, On behalf of the organizers, we have the honor to invite you to submit proposals for the 4th VietTESOL International Conference at Ho Chi Minh University of Education,...
On a mission in Vietnam, in the morning of 6/9/2018, delegation of Science and Technology Institute of North China (China) led by Mr. MA Shunhai, Vice Rector of the University paid a visit and had a meeting at Quang Binh University.   Welcoming and working with the delegation, Assoc. Dr. Hoang Duong Hung, Rector, Dr....
On June 1st  2018, at the University of Belarus, Minsk, the Republic of Belarus, PhD. Nguyen Thi Thanh Binh – lecturer in the Faculty of Natural Sciences, Quang Binh University successfully defended his doctoral dissertation on the topic of “Structural characteristics and properties of synthetic nano-diamond by shock wave method” the State of Belarus decided...
VietTESOL International Convention 2018 Pre-convention Workshops Open for Registration Dear Teachers, We would like to share with you an update from VietTESOL Association that VietTESOL International Convention 2018 Pre-convention workshops are now open for registration. These five workshops are conducted by the Convention keynote speakers from the U.S., the U.K., and Australia. One of the...
1 2
Tuyển sinh
 • Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng
 • Tuyển sinh vừa học vừa làm
 • Tuyển sinh bồi dưỡng cấp chứng chỉ
 • Vào Website riêng

Đào tạo
 • Tin tức - Thông báo
 • Thời khóa biểu
 • Quy định - Quy chế
 • Tuyển sinh
 • Khung chương trình
 • Các biểu mẫu

Khoa học công nghệ
 • Thông báo
 • Hội nghị - Hội thảo
 • Tạp chí KHCN
 • Đề tài KHCN
 • Biểu mẫu và quy trình
 • Các tiện tích

Hợp tác quốc tế
 • Thông tin HTQT
 • Biểu mẫu và quy trình

Đảm bảo chất lượng
 • Chuẩn đầu ra
 • Công khai chất lượng giáo dục
 • Biểu mẫu - Quy trình
 • Báo cáo thường niên

Công tác sinh viên
 • Tin tức
 • Nội quy - quy chế
 • Đánh giá rèn luyện
 • Chế độ chính sách
 • Các biểu mẫu
 • Học bổng
 • Thông tin việc làm
 • Cựu sinh viên

Tổ chức - Hành chính
 • Văn bản pháp lý
 • Bồi dưỡng - Đào tạo
 • Biểu mẫu - Quy trình
 • Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ
 • Bảo hiểm xã hội
 • Thi đua khen thưởng

Kế hoạch - Tài chính
 • Thông báo
 • Biểu mẫu - Quy trình
Văn bản mới

  Khoa - Viện
  • K. GDTC - Quốc phòng
  • K. Khoa học cơ bản
  • K. Kinh tế - Du lịch
  • K. Kỹ thuật - CNTT
  • K. Luật
  • K. Ngoại ngữ
  • K. Sư phạm
  • Viện Nông nghiệp và Môi trường

  Trung tâm
  • Nghiên cứu ASEAN
  • Học liệu
  • Thông tin - Truyền thông
  • Tin học - Ngoại ngữ
  • NC - TNNL
  • Đào tạo thường xuyên

  Hội - Đoàn
  • Đảng bộ
  • Hội đồng Trường
  • Công đoàn
  • Đoàn TNCSHCM
  • Hội sinh viên
  • Cựu sinh viên

  Liên kết nhanh

  Liên hệ
  • Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
  • SĐT: +84 – 0232 – 3822010
  • Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn