Activities

Category

Name: Department of Science Management and International Affairs Quang Binh University’s Science – Foreign Affairs Office was established on December 19, 2007 on the basis of Quang Binh Research and Education – Foreign Affairs – Equipment Research Department. It was renamed Science Management and International Affaies Division in May 2011, Contact information: Address: 312 Ly...
In the morning August 13th 2018, the delegations from Department of Agriculture Production, Maejo University including 34 members lead by Mr Nakarate Rungkawat, the head of Department paid a visited to and had the meeting with Quang Binh University In the morning August 13th 2018, the delegations from Department of Agriculture Production, Maejo University including...
On the morning of August 22, 1818, the delegations from Masan University in South Korea headed by Mr. Bae Seong Hyuck, Director of International Cooperation Department, had a meeting at Quang Binh University. Welcoming and working with thedelegations there was Assoc.Prof.Dr. Hoang Duong Hung, Rector; Assoc. Nguyen Duc Vuong, Vice Rector; Dr. Mai Thi Lien...
Tuyển sinh
 • Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng
 • Tuyển sinh vừa học vừa làm
 • Tuyển sinh bồi dưỡng cấp chứng chỉ
 • Vào Website riêng

Đào tạo
 • Tin tức - Thông báo
 • Thời khóa biểu
 • Quy định - Quy chế
 • Tuyển sinh
 • Khung chương trình
 • Các biểu mẫu

Khoa học công nghệ
 • Thông báo
 • Hội nghị - Hội thảo
 • Tạp chí KHCN
 • Đề tài KHCN
 • Biểu mẫu và quy trình
 • Các tiện tích

Hợp tác quốc tế
 • Thông tin HTQT
 • Biểu mẫu và quy trình

Đảm bảo chất lượng
 • Chuẩn đầu ra
 • Công khai chất lượng giáo dục
 • Biểu mẫu - Quy trình
 • Báo cáo thường niên

Công tác sinh viên
 • Tin tức
 • Nội quy - quy chế
 • Đánh giá rèn luyện
 • Chế độ chính sách
 • Các biểu mẫu
 • Học bổng
 • Thông tin việc làm
 • Cựu sinh viên

Tổ chức - Hành chính
 • Văn bản pháp lý
 • Bồi dưỡng - Đào tạo
 • Biểu mẫu - Quy trình
 • Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ
 • Bảo hiểm xã hội
 • Thi đua khen thưởng

Kế hoạch - Tài chính
 • Thông báo
 • Biểu mẫu - Quy trình
Văn bản mới

  Khoa - Viện
  • K. GDTC - Quốc phòng
  • K. Khoa học cơ bản
  • K. Kinh tế - Du lịch
  • K. Kỹ thuật - CNTT
  • K. Luật
  • K. Ngoại ngữ
  • K. Sư phạm
  • Viện Nông nghiệp và Môi trường

  Trung tâm
  • Nghiên cứu ASEAN
  • Học liệu
  • Thông tin - Truyền thông
  • Tin học - Ngoại ngữ
  • NC - TNNL
  • Đào tạo thường xuyên

  Hội - Đoàn
  • Đảng bộ
  • Hội đồng Trường
  • Công đoàn
  • Đoàn TNCSHCM
  • Hội sinh viên
  • Cựu sinh viên

  Liên kết nhanh

  Liên hệ
  • Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
  • SĐT: +84 – 0232 – 3822010
  • Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn