Journal of Science and Technology

Category

Journal of Science and Technology No.12 1 Le Thi Thu Phuong Phan Nu Y Anh Quang Binh University APPLICATION GIS REMOTE SENSING IN FOREST ARRANGEMENT AT SUB TRUONG SON FORESTRY ENTERPRISE – QUANG BINH PROVINCE Abstract. Now, GIS and Remote sensing technology has widely been applied in the field, especially in forestry. The results of this report have applications of algorithm analysis  in...
Journal of Science and Technology No.6 1 Phan Thanh Quyet Quang Binh University APPLYING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TO TEACHING FOREST SECTOR IN QUANG BINHUNIVERSITY Abstract. Undergraduate training makes a great contribution to the development of student’s specific knowledge of training major and mastering the practical skills, individual working capacity with creativeness and sharpening problem-solving ability. The teaching content,...
Journal of Science and Technology No.8 1 Trương Công Minh Quang Binh University Nguyen Le Hoa Danang University of Technology OPTIMAL LQR CONTROL SEMI-ACTIVE SUSPENSION SYSTEM WITH HALF CAR MODEL Abstract. Currently, the research and application of semi-active suspension system is conducted by many researchers and attracts many automakers attention on development. Many controllers for...
Tuyển sinh
 • Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng
 • Tuyển sinh vừa học vừa làm
 • Tuyển sinh bồi dưỡng cấp chứng chỉ
 • Vào Website riêng

Đào tạo
 • Tin tức - Thông báo
 • Thời khóa biểu
 • Quy định - Quy chế
 • Tuyển sinh
 • Khung chương trình
 • Các biểu mẫu

Khoa học công nghệ
 • Thông báo
 • Hội nghị - Hội thảo
 • Tạp chí KHCN
 • Đề tài KHCN
 • Biểu mẫu và quy trình
 • Các tiện tích

Hợp tác quốc tế
 • Thông tin HTQT
 • Biểu mẫu và quy trình

Đảm bảo chất lượng
 • Chuẩn đầu ra
 • Công khai chất lượng giáo dục
 • Biểu mẫu - Quy trình
 • Báo cáo thường niên

Công tác sinh viên
 • Tin tức
 • Nội quy - quy chế
 • Đánh giá rèn luyện
 • Chế độ chính sách
 • Các biểu mẫu
 • Học bổng
 • Thông tin việc làm
 • Cựu sinh viên

Tổ chức - Hành chính
 • Văn bản pháp lý
 • Bồi dưỡng - Đào tạo
 • Biểu mẫu - Quy trình
 • Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ
 • Bảo hiểm xã hội
 • Thi đua khen thưởng

Kế hoạch - Tài chính
 • Thông báo
 • Biểu mẫu - Quy trình
Văn bản mới

  Khoa - Viện
  • K. GDTC - Quốc phòng
  • K. Khoa học cơ bản
  • K. Kinh tế - Du lịch
  • K. Kỹ thuật - CNTT
  • K. Luật
  • K. Ngoại ngữ
  • K. Sư phạm
  • Viện Nông nghiệp và Môi trường

  Trung tâm
  • Nghiên cứu ASEAN
  • Học liệu
  • Thông tin - Truyền thông
  • Tin học - Ngoại ngữ
  • NC - TNNL
  • Đào tạo thường xuyên

  Hội - Đoàn
  • Đảng bộ
  • Hội đồng Trường
  • Công đoàn
  • Đoàn TNCSHCM
  • Hội sinh viên
  • Cựu sinh viên

  Liên kết nhanh

  Liên hệ
  • Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
  • SĐT: +84 – 0232 – 3822010
  • Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn