Tháng Tám 4, 2022

Day

Ngày 27/7/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Trường Đại học Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng – Chủ Tịch Hội đồng. Hội đồng Khoa học và Đào...