Access 2021-2023

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Văn phòng tiếng Anh Khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Trường Đại học Quảng Bình, từ ngày 07 – 08/03/2023 Văn phòng tiếng Anh Khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã đến thăm và làm việc với...
Thực hiện các hoạt động của chương trình Tiếng Anh Access khóa 2 năm 2022-2023 do Đại sứ Quán Hoa Kỳ tài trợ, ngày 11/02/2023 Trường Đại học Quảng Bình tổ chức chuyến ngoại khóa cho học sinh lớp Tiếng Anh Access tại Khu sinh thái Vietgangz Glamping Club Quảng Bình, tại thôn Thuận Vinh,...