HARMONY Erasmus+ 2021-2024

ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 2 CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION  Internationalisation and Virtual Exchange: Borderless between EU and Asian Countries (HARMONY) Project Number: 617223-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP  ERASMUS DAYS 2023 HARMONY Virtual Film Fest CHƯƠNG TRÌNH Thực hiện các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Dự án Harnomy, chương trình Erasmus+, năm 2023 Trường Đại học Quảng...
Trong khuôn khổ Dự Án Harmony “Quốc tế hóa và hợp tác trao đổi không biên giới giữa các nước Châu Âu và Châu Á”, chương trình Erasmus+, đoàn công tác của Trường Đại học Quảng Bình đã tham gia Hội thảo quốc tế lần 3 và cuộc họp Ban điều hành Dự án tại...
Nhận lời mời của Trường Đại học Zaragoza, Tây Ban Nha và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, từ ngày 4/9/2022 đến ngày 17/9/2022, đoàn công tác của Trường Đại học Quảng Bình do PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng...
Trường đại học Quảng Bình có chuyến công tác đến Trường đại học Quản lý Varna, Bulgaria nhằm phát triển chiến lược quốc tế hoá giáo dục đại học trong khuôn khổ Dự án HARMONY chương trình Erasmus+ Từ ngày 27/6 đến ngày 30/6/2022, đoàn công tác của Đại học Quảng Bình (QBU) do TS....
Ngày 23-24/3/2022, Trường Đại học Quảng Bình tham gia hội thảo quốc tế số 1 về chủ đề Quốc tế hoá Giáo dục Đại học do Trường ĐH Nghiên cứu và quản lý Narsee Monjee NMIMS tổ chức tại Mumbai Ấn độ  . Tại các phiên hội thảo, các báo cáo viên đã tập trung...