Thông báo

Được sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Bình theo công văn số 277/VPUBND-NCVX của Văn phòng UBND Tỉnh ngày 01/02/2023. Vào lúc 10h00 ngày...
Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ...
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, sinh viên cao học, sinh viên tham...
Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Nhà trường đã có thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ...