Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch năm 2023

Nhằm đánh giá đúng hiện trạng nguồn nhân lực du lịch hiện nay và đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng, đồng thời, thúc đẩy sự liên kết, phối hợp giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và cơ sở đào tạo trong công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh Quảng Bình, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch”.  Cụ thể như sau:

  1. Mục đích

– Đánh giá đúng tình hình đào tạo du lịch trong bối cảnh mới.

– Đề ra phương hướng và giải pháp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực du lịch, chú trọng công tác đào tạo du lịch theo yêu cầu mới trong bối cảnh thích ứng an toàn và linh hoạt.

– Tạo cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực du lịch, các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp du lịch, doanh nghiệp du lịch, các tổ chức cá nhân liên quan trong và ngoài tỉnh trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về phát triển nguồn nhân lực, trong đó có giáo dục du lịch, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn nữa trong đào tạo du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch Quảng Bình phát triển nhanh trong giai đoạn tới, sớm khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn.

  1. Nội dung

– Phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Bình trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

– Cơ hội và thách thức đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Bình trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.

– Marketing du lịch địa phương trong thời kỳ hiện nay.

– Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành du lịch Quảng Bình.

– Thực trạng nguồn nhân lực ngành du lịch và yêu cầu về nguồn nhân lực du lịch Quảng Bình trong thời kỳ hiện nay.

– Vai trò của cơ quan quản lý du lịch, cơ sở đào tạo du lịch và doanh nghiệp du lịch trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong thời kỳ hiện nay…

  1. Thành phần

– Các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên từ các trường Đại học, các Viện và các Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.

– Các cán bộ của các sở, ban, ngành, các công ty, doanh nghiệp có liên quan.

  1. Thời gian, địa điểm

Thời gian dự kiến: 16 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình (Chương trình và thời gian chi tiết sẽ được cập nhật trong Thông báo số 2).

 

Chi tết vui lòng xem file đính kèm./.