Sứ mạng

Trường Đại học Quảng Bình là trường đại học công lập, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình và cả nước.

Tuyển sinh

Tuyển sinh
 • Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng
 • Tuyển sinh vừa học vừa làm
 • Tuyển sinh bồi dưỡng cấp chứng chỉ
 • Tuyển sinh liên kết

Hợp tác quốc tế
 • Thông tin HTQT
 • Biểu mẫu và quy trình

Đảm bảo chất lượng
 • Chuẩn đầu ra
 • Công khai chất lượng giáo dục
 • Biểu mẫu - Quy trình
 • Báo cáo thường niên

Công tác sinh viên
 • Tin tức
 • Nội quy - quy chế
 • Đánh giá rèn luyện
 • Chế độ chính sách
 • Các biểu mẫu
 • Học bổng
 • Thông tin việc làm

Tổ chức - Hành chính
 • Văn bản pháp lý
 • Bồi dưỡng - Đào tạo
 • Biểu mẫu - Quy trình
 • Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ
 • Bảo hiểm xã hội
 • Thi đua khen thưởng

Kế hoạch - Tài chính
 • Thông báo
 • Biểu mẫu - Quy trình

Liên kết nhanh
Thông báo

Khoa - Viện
 • K. GDTC - Quốc phòng
 • K. Khoa học cơ bản
 • K. Kinh tế - Du lịch
 • K. Kỹ thuật - CNTT
 • K. Luật
 • K. Ngoại ngữ
 • K. Sư phạm
 • V. Nông nghiệp và Môi trường

Trung tâm
 • Nghiên cứu ASEAN
 • Học liệu
 • Thông tin - Truyền thông
 • Tin học - Ngoại ngữ
 • NC - TNNL
 • Đào tạo thường xuyên

Hội - Đoàn
 • Đảng bộ
 • Hội đồng Trường
 • Công đoàn
 • Đoàn TNCSHCM
 • Hội sinh viên
 • Cựu sinh viên

Liên hệ
 • Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
 • SĐT: +84 – 0232 – 3822010
 • Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn

Khoa - Viện

 • K. GDTC – Quốc phòng
 • K. Khoa học cơ bản
 • K. Kinh tế – Du lịch
 • K. Kỹ thuật – CNTT
 • K. Luật
 • K. Ngoại ngữ
 • K. Sư phạm
 • Viện Nông nghiệp và Môi trường

A Toggle Box Title

A toggle box content area