Tháng Một 11, 2023

Day

Thực hiện Kế hoạch của BTV Tỉnh Đoàn Quảng Bình về việc thực hiện Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2022, Xuân tình nguyện năm 2023. Nhằm phát huy vai trò xung kích của tình nguyện viên tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Với mong muốn góp một phần nhỏ...