Lịch công tác – Tuần 35. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

13/4

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00  
Ba

14/4

8h00
14h00

15/4

8h00
14h00
Năm

16/4

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00
Sáu

17/4

7h30  

Hội nghị trực tuyến GDĐH trong dịch Covid 19

Hiệu trưởng, PHT. Bùi Khắc Sơn, Đ/c Hoàng Văn Dũng (ĐT), Đ/c Nguyễn Văn Kiểu (PM)   Bộ GD-ĐT
14h00  

 

Bảy

18/4

8h00  

 

14h00  

 

CN

19/4

8h00  

 

14h00