Lịch công tác – Tuần 17. Năm học 2020 – 2021

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

7/12

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
8h00 Làm việc với Bộ GD-ĐT và Tập huấn về công tác thanh tra nội bộ của cơ sở GDĐH PHT. Bùi Khắc Sơn & Đ/c Nguyễn Đại Thăng Bộ GD-ĐT và ĐH Thái Nguyên Bộ GD-ĐT
14h00
Ba

8/12

8h00 Họp Hội đồng nhân dân Tỉnh, Kỳ họp thứ 18, nhiệm kỳ 2016-2021 (03 ngày) Hiệu trưởng Hội trường UBND Tỉnh Chủ tịch HĐDN Tỉnh
8h00 Làm việc với công ty CMC về phần mềm quản lý đào tạo Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo trường
8h00 Tập huấn về công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật (02 ngày) PHT. Bùi Khắc Sơn, Đ/c Nguyễn Đại Thăng và Thư ký HĐ Trường ĐH Xây dựng, Hà Nội Bộ GD-ĐT
14h00

9/12

8h00
14h00
 

Năm

10/12

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h30 Đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 BGH
14h00 Làm vệc với Công ty CP thương mại và tư vấnTân Cơ về tuyển dụng SV PHT. Bùi Khắc Sơn, GĐ TT HTSV&KN, Trưởng Khoa KT-DL, Khoa KT-CNTT Phòng họp tầng 3 PHT. Bùi Khắc Sơn
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Phạm Văn Dũng Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV, tầng 2, TT Học liệu CTHĐ
15h30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Trần Văn Cường Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV, tầng 2, TT Học liệu CTHĐ
Sáu

11/12

8h00 Kết nối thử nghiệm hệ thống trực tuyến Hội nghị GD đại học 2020 CB kỹ thuật Phòng Quản trị, Phòng Đào tạo Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng ĐT
8h00 Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các CQ Tỉnh Bí thư Đảng ủy Trường Phòng họp Đảng ủy Khối BTV Đảng ủy Khối
8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Khối các cơ quan tỉnh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Trường Phòng họp Đảng ủy Khối BTV Đảng ủy Khối
10h00 Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các CQ Tỉnh Bí thư Đảng ủy Trường Phòng họp Đảng ủy Khối BTV Đảng ủy Khối
14h00 Công bố Quyết định thanh tra công tác tuyển sinh đai học, cao đẳng GD Mầm non năm 2020 Thường trực HĐ TS, Thư ký HĐTS, Lãnh đạo Phòng Đào tạo; Đoàn Thanh tra Phòng họp tầng 3 Trưởng Đoàn Thanh tra
Bảy

12/12

7h30 Hội nghị trực tuyến về giáo dục đại học năm 2020 Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo Trường
14h00
CN

13/12

7h45 Tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn- Hội Theo Kế hoạch Giảng đường B3 Bí thư Đoàn trường
13h45 Tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn- Hội Theo Kế hoạch Giảng đường B3 Bí thư Đoàn trường