Lịch công tác – Tuần 18. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

14/12

8h00 Họp Ban Giám hiệu; Hội nghị Lãnh đạo trường về công tác cán bộ các đơn vị HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ năm 2020: Viện trưởng Viện NN-MT, Phó các đơn vị: Kh. KT-CNTT, TTNC ASEAN, Phòng QLĐT Lãnh đạo trường, Công đoàn, Phòng TC-HC; CBVC và khách mời của các đơn vị Văn phòng các đơn vị như Nội dung Lãnh đạo trường
Ba

15/12

8h00 Công bố Quyết định và kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế Đoàn kiểm tra Cục thuế; Lãnh đạo trưởng, Trưởng Phòng KH-TC, Kế toán trưởng, Kế toán phụ trách Phòng họp tầng 3 Đoàn kiểm tra
14h00 Hội nghị BCH Công đoàn Trường Bí thư Đảng ủy; Đại diện lãnh đạo và Ban TC-KT Liên đoàn LĐ tỉnh; UVBCH Công đoàn Phòng họp tầng 3 Phó CT, PT Công đoàn

16/12

8h00 Đánh giá nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ của TS. Đậu Mạnh Hoàn Hội đồng theo QĐ; Lãnh đạo Sở KH&CN; Lãnh đạo trường; Phòng QLKH&HTQT; Chủ nhiệm ĐT và khách mời Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
14h00 Họp Hội đồng nâng lương trước thời hạn năm 2020 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
 

Năm

17/12

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội thảo: “NC, đánh giá khả năng khởi nghiệp thành công của các doanh nghiệp ở Quảng Bình” Theo Kế hoạch Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu BTC
14h00 Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 Khách mời; BGH; Thành viên HĐT; Trưởng, phó các đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội Phòng họp tầng 4 Chủ tịch HĐT
15h00 Hội nghị Hội đồng trường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 Thành viên HĐT theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐT
Sáu

18/12

7h30 Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững vùng Trung bộ Việt Nam” Hiệu trưởng Khách sạn Fivitel Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Ban TC
14h00
Bảy

19/12

8h00
14h00
CN

20/12

8h00  

 

14h00