Chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Vũ Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Matxcơva, Liên Bang Nga

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Matxcơva, Liên Bang Nga, nghiên cứu sinh Nguyễn Vũ Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Hình thành năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học phần điện học, điện từ học ở trường trung học phổ thông tại Việt Nam” chuyên ngành 13.00.02 – Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý.

Trong quá trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã công bố 5 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của Liên Bang Nga, Việt Nam và hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức tại Liên Bang Nga. Đồng thời, anh là phó Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Matxcơva nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Nghiên cứu sinh đã nổ lực khắc phục và vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp để hoàn thành và bảo vệ thành công công trình nghiên cứu của mình. Kết quả nghiên cứu được hội đồng đánh giá cao và 21/21 thành viên của hội đồng đã biểu quyết thông qua.

Xin chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Vũ Anh. Chúc anh ngày càng thành công trên con đường nghiên cứu khoa học, tích cực đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Quảng Bình trong thời gian tới.