Lịch công tác – Tuần 20. Năm học 2021 – 2022

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 

Hai

03/01

8h00 Nghỉ bù Tết Dương lịch
14h00
 

Ba

04/01

8h00 Họp Lãnh đạo trường Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Thư ký Phòng CT HĐT Chủ tịch Hội đồng Trường
15h00 Hội ý về mở ngành Sư phạm KHXH (Lịch bổ sung) Hiệu trưởng; TP. Đào tạo; Trưởng, Phó bộ môn KHXH; Trưởng khoa Luật Phòng họp tầng 3 HT

05/01

8h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Trương Thị Hoàng Hà – Viện NN&MT Theo Quyết định Phòng tự nghiên cứu của GV, TTHL CTHĐ
8h30 Giao ban công tác Giáo viên chủ nhiệm Theo kế hoạch số 2332/KH-ĐHQB ngày 31/12/2021 Giảng đường B3 BGH
14h00 Làm việc về công tác giảng dạy các lớp hệ liên thông, VB2

(Lịch bổ sung)

BGH; GĐ Trung tâm ĐTTX; Trưởng, Phó các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ; Trưởng bộ môn Tiếng Anh Phòng họp tầng 3 HT
18h30 Tuyên dương sinh viên 5 tốt các cấp; Giải thưởng Sao tháng Giêng Sinh viên và khách mời Giảng đường B3 CTHSV
 

Năm

06/01

 

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h30 Chấm thi các lớp thăng hạng CDNN Theo Quyết định Phòng họp tầng 4, Khu nhà E Trưởng ban
14h00 Họp Ban xây dựng Đề án Trường THPT (Lịch bổ sung) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Trưởng ban
15h00 Họp rà soát công tác chuẩn bị thẩm định Đề án SP KHTN (Lịch bổ sung) Ban phục vụ thẩm định và Tổ xây dựng hồ sơ mở ngành SP KHTN Phòng họp tầng 3 Trưởng ban
Sáu

07/01

7h30 Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường bổ nhiệm viên chức quản lý – Bước 1 (Lịch bổ sung) Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng TC-HC (Thư ký) Phòng khánh tiết, tầng 2 LĐT
9h00 Rà soát điều kiện phục vụ thẩm định tự chủ dạy học GDQP-AN (Lịch điều chỉnh) Đại diện Bộ CHQS tỉnh; Ban Giám hiệu; Ban xây dựng Đề án và Tổ giúp việc Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
08h30 Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng bổ nhiệm viên chức quản lý – Bước 2 (Lịch bổ sung) Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, BTVĐU, Trưởng các đơn vị Phòng họp tầng 3  

LĐT

10h00 Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường bổ nhiệm viên chức quản lý – Bước 3 (Lịch bổ sung) Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng TC-HC (Thư ký) Phòng họp tầng 3 LĐT
14h30 Thẩm định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn tỉnh QB (Lịch bổ sung)  Võ Khắc Sơn -PHT Phòng họp tầng 2, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh HĐND tỉnh
14h30 Họp Hội đồng thẩm định CTĐT và ĐKĐB mở ngành SP KHTN (Lịch bổ sung) Hội đồng thẩm định và Tổ phục vụ Phòng họp tầng 3 CTHĐ
Bảy

08/01

8h00
14h00
CN

09/01

7h30 Kiểm tra, thẩm định các cơ sở giáo dục đại học dự kiến giao tự chủ dạy học GDQP-AN

(Lịch bổ sung)

Đoàn kiểm tra, thẩm định Bộ GD&ĐT; HĐ GDQP&AN Trung ương – Bộ Quốc phòng; Đại diện Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó P. Đào tạo; Trưởng khoa GDTC-QP; Đ/c Công, K. GDTC-QP; Đ/c Như Hòa (TK) Phòng họp tầng 3 Đoàn kiểm tra
14h00