Lịch công tác – Tuần 32. Năm học 2021 – 2022

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 

Hai

28/3

8h00 Họp Lãnh đạo Trường HT, PHT và TK Phòng khánh tiết HT
14h00 Họp BCH Đảng bộ mở rộng BCH Đảng bộ; BGH; Bí thư các chi bộ Phòng họp tầng 3 BT
Ba

29/3

8h00 Tập huấn nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy năm 2022 (02 ngày) Phòng PC07; BCĐ PCCC và Đội PCCC Trường ĐHQB Phòng họp tầng 4 BCĐ
9h30 Hội nghị BCH Hội cựu chiến binh tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 Đ/c Trần Đức Hiền Hội Cựu chiến binh tỉnh CCB
14h00 Hội nghị rà soát công tác đánh giá 04 CTĐT đăng ký Đánh giá ngoài (lần 2) HĐTĐ theo QĐ số 414/QĐ-ĐHQB; Trưởng khoa, TBM và Trưởng các nhóm chuyên trách 04 CTĐT Phòng hội thảo, TTHL HT
16h00 Lễ kết nạp đảng viên Theo Kế hoạch số 80-KH/ĐU ngày 24/3/2022 Phòng họp tầng 4 P. KH, TC&QLĐT

30/3

 

7h30 Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM Theo Kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 18/3/2022 BT
8h00 Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng Hội trường Tỉnh ủy, tầng 5 TU
14h00 Họp bàn chuẩn bị Báo cáo sơ kết Đề án 33 phục vụ Đoàn kiểm tra Bộ GD&ĐT (Lịch bổ sung) BGH; Lãnh đạo các đơn vị: Khoa SP (Đ/c Ánh Tuyết, Kế Tam, Phạm Yến); Trưởng, Phó Phòng Đào tạo; Trưởng phòng TC-HC Phòng họp tầng 3 HT
 

Năm

31/3

 

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
7h30 Họp Giao ban Trưởng đơn vị mở rộng (Điều chỉnh) BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó bộ môn Phòng họp tầng 4 HT
8h00 Họp giải quyết tranh chấp khu đất khuôn viên Trường ĐHQB

(Hoãn)

PHT-Võ Khắc Sơn; Đ/c Phú – PTPhòng KH, TC&QLĐT Hội trường B – Trụ sở Phường Bắc Lý UBND

P. Bắc Lý

10h00 Kiểm tra thực tế để xác định sự cần thiết và quy mô hỗ trợ kinh phí

(Lịch bổ sung)

Đại diện LĐ các đơn vị: Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; Hiệu trưởng; LĐ Phòng KH, TC&QLĐT Phòng họp tầng 3 HT
10h30 Họp Ban Dự án Harmony chương trình Erasmus+tại ĐHQB (Lịch bổ sung) Trưởng, Phó ban dự án và các thành viên Phòng họp tầng 3 TB
14h00 Hội nghị Hội đồng trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 Theo kế hoạch Phòng họp tầng 3 CTHĐT
16h00 Tổ chức tiếp chào xã giao đồng chí Viengxay Phommachanh, Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào

(Lịch bổ sung)

PHT – Võ Khắc Sơn Phòng Khánh tiết UBND tỉnh UBND tỉnh
Sáu

01/4

 8h00 Hội nghị Tập thể Lãnh đạo trường về công tác quy hoạch viên chức quản lý thuộc diện BTVTU quản lý BTĐU, CTHĐT;BGH; Thư ký Phòng họp tầng 3 BTĐU, CTHĐT
9h30 Hiệu trưởng làm việc với thành viên Đề tài cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp đặt tên đường phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn TP Đồng Hới”

(Lịch bổ sung)

Hiệu trưởng; Thành viên đề tài Phòng họp tầng 3 HT
14h00 Hội thảo trực tuyến xây dựng năng lực về Quốc tế hóa giáo dục – Chủ đề Virtual Mobility Dự án Harmony Erasmus+ (Lịch bổ sung) Theo kế hoạch số 574/KH-ĐHQB ngày 28/3/2022 Phòng họp tầng 3 TB
Bảy

02/4

8h00
14h00
CN

03/4

8h00
14h00