Lịch công tác – Tuần 33. Năm học 2021 – 2022

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 

Hai

04/4

8h00
9h00 Hội nghị truyền thông cấp trường năm 2022 về Dự án HARMONY chương trình Erasmus+ Theo Kế hoạch số 576/KH-ĐHQB ngày 30/3/2022 Phòng họp tầng 3 BĐH
14h00 Làm việc với cơ sở thực tập tiểu học Hiệu trưởng; Đ/c: Mai Thị Huyền Nga (KTT), Nguyễn Thị Quế Thanh (P.ĐT), Nguyễn Kế Tam (K.SP) Cơ sở thực tập Hiệu trưởng
14h00 Họp giải quyết tranh chấp khu đất thuộc khuôn viên Trường ĐHQB PHT-Võ Khắc Sơn; Đ/c Nguyễn Quang Phú Hội trường B-Trụ sở P. Bắc Lý UBND

P. Bắc Lý

Ba

05/4

8h00 Họp GB Lãnh đạo Trường BTĐU-CTHĐT, HT, PHT và TK Phòng Chủ tịch HĐ Trường HT
14h00 Họp hội đồng tư vấn ý tưởng/dự án tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST tỉnh Quảng Bình Theo QĐ; Tác giả các ý tưởng Phòng họp tầng 3 CTHĐ

06/4

 

 

8h00 Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh PHT Võ Khắc Sơn Sở KH&CN CTHĐ
8h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ năm CTHĐT – Hoàng Dương Hùng Tầng 3, Phòng họp Tỉnh ủy TU
14h00 Khoa KT-DL làm việc với Phòng KH, TC&QLĐT và Trung tâm ĐTTX về lớp nghiệp vụ bồi dưỡng Trưởng các đơn vị: Khoa KT-DL; Phòng KH, TC&QLĐT; Trung tâm ĐTTX Phòng họp tầng 3 TK
15h00 Gặp mặt cán bộ và đại diện Hội sinh viên Lào bàn kế hoạch tổ chức Tết cổ truyền Lào Bunpimay 2022

(Lịch bổ sung

Đại diện LĐT; Trưởng, Phó Phòng KHCN&ĐN; Đ/c Mai Xuân Hùng Phòng họp tầng 3 PHT
 

Năm

07/4

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị rà soát minh chứng phục vụ công tác đánh giá CTĐT (lần 03) Các đơn vị cung cấp MC theo TB số 517; Trưởng khoa; TBM; Trưởng nhóm NC của 04 CTĐT Phòng họp tầng 3 HT
14h00 Họp bàn về chuẩn đầu ra của sinh viên liên thông BGH; Phòng Đào tạo; Trưởng (Phó) Khoa Ngoại ngữ; PT Trung tâm TH, NN Phòng họp tầng 3 HT
Sáu

08/4

 

8h00 Làm việc với Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn HT; Trưởng khoa KT-CNTT; Trưởng phòng KHCN-ĐN; PTP TC-HC (đ/c Tuấn)

Đ/c Thanh – Lái xe (xe 04 chỗ)

Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn HT
8h00 Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2022 BTĐU – Hoàng Dương Hùng; Đ/c Trương Thị Tư Hội trưởng ĐUKCCQ tỉnh ĐUK
14h00 UBKT Tỉnh ủy làm việc với Nhà trường (Lịch bổ sung) BTĐU-CTHĐT; các Đ/c: Trương Thị Tư; Võ Thị Dung; Nguyễn Thị Mai Hoa; Mai Thị Huyền Nga; Nguyễn Quang Phú Phòng họp tầng 3 UBKT
Bảy

09/4

8h00
14h00
CN

10/4

8h00
14h00