Lịch công tác – Tuần 37. Năm học 2021 – 2022

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

02/5

Nghỉ bù lễ Ngày Chiến thắng 30/4
Ba

03/5

Nghỉ bù Ngày Quốc tế lao động 01/5

04/5

8h00 Họp GB Lãnh đạo Trường  HT, PHT và TK Phòng  CTHĐT HT
14h00
 

Năm

05/5

 

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết LĐT
8h00 Điều tra lại vụ tai nạn của bà Bùi Thị Mến (Lịch bổ sung) Đoàn điều tra tỉnh theo QĐ số 2457/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/4/2022; PHT; Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan: Phòng Đào tạo, Phòng TC-HC, Phòng TT-ĐBCLGD, Khoa Sư phạm, CT CĐT; Đ/c Hoàng Thị Tường Vi, Đ/c Bùi Thị Mến Phòng họp tầng 3 ĐĐT
10h00 Họp Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược PHT; Thành viên Ban chỉ đạo Phòng hội thảo, TTHL TB
14h00 Làm việc với Khoa Luật về phương án giảm lao động hợp đồng (đợt 02)

(Lịch điều chỉnh)

Đại diện BGH; Trưởng, Phó phòng TC-HC; CT CĐT; Trưởng, Phó, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng CĐ, Lao động HĐ Khoa Luật Phòng hội thảo, TTHL BGH
15h00 Làm việc với Phòng Quản trị về phương án giảm lao động hợp đồng (đợt 02) (Lịch điều chỉnh) Đại diện BGH; Trưởng, Phó phòng TC-HC; CT CĐT; Trưởng, Phó, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng CĐ, Lao động HĐ (Đ/c Ngọc, Tổ vệ sinh) Phòng Quản trị Phòng hội thảo, TTHL BGH
Sáu

06/5

 

8h00 Họp hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 02/2022) Theo Quyết định Phong họp tầng 3 CTHĐ
8h00 Tham gia HĐ đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh PHT-Võ Khắc Sơn Sở KHCN Sở KHCN
8h00 Đại hội Hội Di sản VHVN huyện Minh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 Đ/c Lê Trọng Đại – Chi hội trưởng Chi hội Di sản VHVN tại Trường ĐHQB TTVH huyện Minh Hóa BTC
8h00 Hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (Lịch bổ sung) Đ/c Dương Thị Hồng Thuận – PTK Luật HT tầng 4, Sở Tư pháp STP
14h00 Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn kiểm tra; Lãnh đạo trường; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng TC-HC, Phòng CT-QLSV; Khoa GDTC-QP, Phòng KH-TC, Bộ phận Y tế Phòng họp tầng 3 BGDĐT
15h00 Công bố biên bản điều tra TNLĐ lại của bà Bùi Thị Mến (Lịch bổ sung) Đoàn điều tra của tỉnh; Đoàn điều tra TNLĐ của Trường theo QĐ số 1381/QĐ-ĐTTNLĐ ngày 13/8/2021; Đại diện LĐ Phòng TT-ĐBCL; Trưởng, Phó phòng Đào tạo; Trưởng, Phó khoa Sư phạm; Đại diện CĐ trường; Đại diện GV khoa SP (04 người); Tổ trưởng CĐ khoa SP; Đ/c Bùi Thị Mến Phòng hội thảo, Trung tâm học liệu ĐTT
Bảy

07/5

8h00
14h00
CN

08/5

8h00
14h00