Thẩm định mở mã ngành đào tạo Sư phạm Lịch sử – Địa lý, Trường Đại học Quảng Bình

Sáng ngày 27/04/2022, tại phòng họp tầng 3 – nhà Hiệu bộ, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Sư phạm Lịch sử – Địa lý, mã số 7140249 của Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành làm việc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự buổi thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHQB ngày 20/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, Phòng Đào tạo và Tổ xây dựng chương trình mở mã ngành Sư phạm Lịch Sử – Địa lý.

Hội đồng thẩm định chương trình Sư phạm Lịch Sử – Địa lý gồm 07 thành viên:

  1. PGS.TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng.
  2. PGS.TS. Trương Công Huỳnh Kỳ – GVCC Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế – Phản biện 1
  3. TS. Nguyễn Thanh Tưởng – Trưởng khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng – Phản biện 2
  4. TS. Lê Phúc Chi Lăng – Phó Trưởng khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế – Phản biện 3
  5. ThS. Hồ Giang Long – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình – Ủy viên
  6. PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình – Ủy viên
  7. TS. Trương Thị Tư – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình – Thư ký Hội đồng

Hội đồng thẩm định chương trình Sư phạm Lịch Sử – Địa lý, Trường Đại học Quảng Bình (Hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến)

Việc mở mã ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý đã được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lý ở bậc THCS và dạy các môn Lịch sử, môn Địa lý ở bậc THPT.

PGS. TS. Nguyễn Đức Vượng – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình phát biểu tại buổi thẩm định

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch Sử – Địa lý được xây dựng bám sát mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cũng như định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp; mục tiêu và kết cấu chương trình phù hợp, nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu đề ra và phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình đảm bảo phục vụ đào tạo ngành Sư phạm Lịch Sử – Địa lý. ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn đại diện Tổ xây dựng hồ sơ mở mã ngành đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của hội đồng thẩm định và sẽ rà soát lại dự thảo để hoàn thiện Đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định trong thời gian sớm nhất.

Dựa trên cơ sở đó, Hội đồng Thẩm định đã biểu quyết thông qua chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch Sử – Địa lý.

Trương Thị Tư – Thư ký Hội đồng thẩm định đọc biên bản thẩm định