Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ V, năm 2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ V,  năm 2023. Kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Mục đích:

Tạo diễn đàn cho cán bộ giảng viên trẻ công bố các kết quả, các hướng nghiên cứu mới.

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo.

  1. Nội dung:

Báo cáo các kết quả, các hướng nghiên cứu mới của cán bộ, giảng viên trẻ.

Trao đổi, thảo luận các biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Báo cáo kết quả nghiên cứu các luận văn, luận án được bảo vệ trong năm 2022.

  1. Thành phần: Cán bộ giảng viên trẻ (dưới 40 tuổi) trong và ngoài trường. Khuyến khích các cán bộ, giảng viên trẻ đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài gửi bài tham dự.
  2. Thời gian, địa điểm

Thời gian dự kiến: Tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình.

  1. Thể lệ bài viết:

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Định dạng: Bài viết có dung lượng không quá 10 trang, được trình bày theo font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm; cách dòng multiple 1.3; cách đoạn 6pt.

Cấu trúc bài viết (theo mẫu đính kèm): Tên bài viết; Họ và tên tác giả (ghi rõ học hàm, học vị), đơn vị công tác; Tóm tắt (Abstract) bằng tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 200 từ); Từ khóa (Keywords); Nội dung bài viết; Tài liệu tham khảo (theo chuẩn APA; tài liệu tiếng Việt trước, tiếng Anh sau).

Bài viết toàn văn sẽ được gửi phản biện, nếu được chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo hoặc trong số Đặc biệt Tạp Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình.

  1. Đăng ký tham dự, gửi bài:

Tác giả gửi bài viết và đăng ký tham dự về Ban biên tập trước ngày 09 tháng 3 năm 2023 theo địa chỉ email: toanpx@qbu.edu.vn. Tiêu đề: HNKHCBT2023-Tên tác giả.

Thông tin chi tiết liên hệ: ThS. Phan Xuân Toản – SĐT: 0935.979966

Tải mẫu bài viết tại đây:

TB 2550_Thong bao so 1 HNKH Can bo tre 2022-2023

Mẫu định dạng bài viết