Tháng Hai 20, 2023

Day

Ngày 18/2, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Bố Trạch tổ chức khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở (THCS) dạy môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý đặt tại Huyện Bố Trạch. Đồng thời, trong ngày 18/2 tại Phòng Giáo dục...
Thực hiện Kế hoạch của Dự án Harmony chương trình Erasmus+ “Quốc tế hóa và trao đổi trực tuyến: Không biên giới giữa Châu Âu và các nước Châu Á” do Trường Đại học Zaragora điều phối viên chính và cung cấp viện trợ. Trường Đại học Quảng Bình đã phát động và tổ chức...
Được sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 397/VPUBND-NCVX ngày 10/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, vào lúc 10h30 ngày 17/02/2023 Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Học viện Anabuki, Nhật Bản. Đón tiếp đoàn, về phía Trường Đại...