Đào Tạo

By

Nhấn vào link bên dưới để Tải  TKB ĐH Khóa 61 TKB ĐH Khóa 62 TKB CĐ Khóa 62 TKB ĐH Khóa 63 TKB CĐ Khóa 63
Tải đề cương chi tiết học phần tại link bên dưới ĐCCTHP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – 2019 PDF ĐDCTHP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – 2021 PDF
Tải link bên dưới BẢN MÔ TẢ CTĐT 2019 BẢN MÔ TẢ CTĐT 2021 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 2017 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 2019 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 2021
Tên chương trình: Quản trị kinh doanh (Business Administration) Trình độ đào tạo:   Đại học (Bachelor) Ngành đào tạo:  Quản trị kinh doanh (Business Administration) Mã số: 7340101 Loại hình đào tạo: Chính quy (Full time) Xem và tải tại đây  
Tên chương trình: Giáo dục Tiểu học (Primary Education) Trình độ đào tạo:   Đại học (Bachelor) Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học (Primary Education) Mã số: 7140202    Loại hình đào tạo: Chính quy (Full time) Xem và tải tại đây    
1 2 3 6